Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Det er nødtelefon og brannslukningsutstyr for hver 125 meter i tunnelene. I tillegg er det kameraovervåkning for hendelsesdeteksjon, og to snusoner for vogntog i Ørgenviktunnelen.