Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Etter en strekning i vakkert skogsterreng, fortsetter traséen videre i en svak kurve og passerer i bru over Rudselva. Dammen for Langevannet ligger rett ovenfor den nye brua.