Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Ved Øvergård krysser ny Rv 7 Bergensbanen. Banen er lagt om i en strekning på ca. 700 meter og er ført på en ca. 80 meter lang bru over ny vei.