Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Ca. 300 meter etter brua over Rudselva går veien inn i tunnel i Langevannsåsen og kommer ut igjen ved Rallerud.