Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Vi nærmer oss Ørgenviktunnelen. Denne har et fall på 100 meter ned til Ørgenvika. Rallerudtunnelen er flat.