Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Ny Rv 7 Sokna - Ørgenvika

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

På strekningen mellom tunnelene er det forbikjøringsfelt i begge retninger med fysisk skille av kjørebanene.