Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kværnerlia borettslag Kværnerbyen

Arkitekt

ARCASA arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Bilparkeringen er et såkalt multiparkeringsanlegg, et automatiske parkeringssystem hvor biler kan stilles i 2 og 3 etasjer.