Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kværnerlia borettslag Kværnerbyen

Arkitekt

ARCASA arkitekter

Fotograf: Service-Drone


Tekst

Ingeniørveien mellom de langsgående husene og de tverrstilte danner et hyggelig parkmiljø. Her sett mot øst.