Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kværnerlia borettslag Kværnerbyen

Arkitekt

ARCASA arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Sett mot Kværnelias hus C og Kværnerbakken som ferdigstilles 2. kvarlal 2018.