Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kværnerlia borettslag Kværnerbyen

Arkitekt

ARCASA arkitekter

Fotograf: Service-Drone


Tekst

Det er lagt vekt på å skape trivelige utomhusarealer, noe som kjennetegner hele Kværnerbyen.