0015.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kværnerlia borettslag Kværnerbyen

Arkitekt

ARCASA arkitekter

Fotograf: Service-Drone


Tekst

Kværnerlia borettslag i Kværnerbyen, her i fugleperspektiv. Prosjektet består av tre hus, B og C som strekker seg oppover i den bratte lia mot Konows gate, mens A er lagt nede ved Freserveien. Til høyre ses Kværnerbyen Terrasse, ferdigstilt september 2016. Til venstre Kvernerbakken, innflytting i 2. kvartal 2018.

Byggherre er OBOS.