Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kunnskapssenteret i Sandvika

Arkitekt

Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Entra Eiendoms prosjektansvarlig Rune Pedersen (innleid fra Insenti) og Kristin Haug Lund, Direktør Prosjektutvikling & Teknisk i Entra Eiendom.