Dette bildet tilhører AS Miljøbygg og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kallerud Handelspark

Arkitekt

AMB arkitekter AS

Fotograf: Tor Pedersen