Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Frontbygget HasleLinje

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Ole Hilmar Mathisen i HasleLinjes driftsavdeling, viser avfallssjakt for papir. Her i 5. etasje.