Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Eidsvollbygningen 1814 - 2014

ArkitektFotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

###Prosjekteringsgruppe for totalrehabiliteringen av Eidsvollsbygningen

_ _ _ _

Prosjekteringskoordinator (PK):

Multiconsult AS

Kunsthistoriker (KHIS)

Geir Thomas Risåsen

Teknisk konservator (TEKK)

Norsk insitutt for kulturminneforskning, NIKU

Arkitekt (ARK)

4B Arkitekter AS

Landskapsarkitekt (LARK)

Arkadia Landskap

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Multiconsult AS

Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

Erichsen & Horgen AS

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

AS Rasmussen og Strand