028.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Eidsvolls plass vest

Arkitekt

Norconsult AS Landskapsarkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Noen av guttene som har bygget plassen. Til venstre Haakon Skaaret, driftsleder i Skaaret Landskap AS som har stått for den store delentreprisen, opparbeidelse av parken. Så følger Einar Samnøy i Skaaret Landskap, Armand Olsen og Erik Bergendahl. De to sistnevnte er fra Imtech AS som har utført den elektretekniske delentreprisen.