Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Eidsvolls plass vest

Arkitekt

Norconsult AS Landskapsarkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Direktør Beate Bomann-Larsen i Statsbygg, region øst, har nettopp overlevert det nye parkområdet til alltid veltalende og slagferdige ordfører Fabian Stang.

Eidsvolls plass vest ble offisielt åpnet 14. mai 2014.