Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Flott etablert og bearbeidet trappeanlegg fra Bøkkerveien ned via Fyrhuset til COWI-byggets hovedinngang på nedre nivå.