Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Husets hovedoppvarming skjer via ventilasjonsanlegget, med ett aggregat pr. etasje For å unngå kaldras i områder med store glassflater er det installert noen radiatorer.