Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

COWI-bygget sett fra Bøkkerveien. Det gamle Fyrhuset med sin vakre pipe, selve landemerket for HasleLInje, utgjør et markant naboskap for COWI-bygget.