Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

HasleLinjes 4 bygg sett vestfra. Securitas-bygget (ferdigstilles første kvartal 2018), COWI-bygget, Aller-bygget og Fronbygget med sin solcellegavl bakerst.