0110.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

COWI-bygget er det siste ferdigstilte HasleLinje prosjektet. Det taes i bruk av leitaker COWI AS 4. juli. Byggherre er Hasle Linje Næring, eid av Höegh Eiendom og AF Eiendom i fellesskap. Totalentreprenør er AF Bygg Oslo.

Bildeserien hvor siste bilder er tatt 3. juli, vil bli oppdatertvil etter sommerferien særlig med hensyn til utomhusanlegget.