Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

COWI nytt hovedkontor

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Byggets to nederste etasjer som rommer fellesfunksjoner er splittet i to med kjørevei under et langt spenn i tredje etasje.