Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Comfort Hotel Union Brygge

Arkitekt

Per Gunnar Rød-Knutsen

Fotograf: Bjørnar Tønne